Wetenschappelijk onderzoek naar gezondheid en zorg in Nederland

Onze praktijk doet mee aan het verzamelen van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek door het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel). Het doel van NIVEL Zorgregistraties is een landelijk beeld te geven van de gezondheid en het zorggebruik van de Nederlandse bevolking. Deze informatie is belangrijk om de gezondheidszorg beter te maken.

Het Nivel kent een zeer strict privacybeleid en ontvangt van ons alleen gegevens die anoniem zijn en niet herleidbaar tot individuele personen. Patienten kunnen bij ons mee rinformatie opvragen en daar ook eventueel een bezwaar laten registreren.

Meer informatie kunt u vinden op de website van Nivel Zorgregistraties eerste lijn

Naar: Nivel Zorgregistraties eerste lijn