POH GGZ

POH GGZ staat voor Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg. De huisarts en POH GGZ werken samen bij het behandelen en begeleiden van mensen met psychische klachten zoals bijvoorbeeld angstklachten, depressie, burn-out, rouwverwerking en relatieproblemen.

Uw huisarts zal u adviseren een afspraak te maken bij haar wanneer daar aanleiding voor is. Uw huisarts blijft betrokken en is eindverantwoordelijk.

In het eerste gesprek maakt de POH GGZ, samen met u, een inventarisatie van uw klachten, problemen en hulpvraag. Vervolgens wordt er in overleg met u besproken wat het vervolgtraject kan zijn. Dit kan een kortdurende behandeling of begeleiding zijn door de POH GGZ binnen de huisartspraktijk. Er zijn dan gemiddeld 5 vervolggesprekken. Wanneer blijkt dat u meer langdurige of specialistische zorg nodig heeft zal de POH GGZ u (in overleg met de huisarts) verder verwijzen.

Praktische informatie

De gesprekken met POH GGZ vallen onder de basiszorg. Er zijn dus geen extra kosten voor u aan verbonden. De spreekuren van POH GGZ zijn op woensdag, donderdag en 1x per 3 weken op vrijdag. Vaak krijgt u van tevoren een vragenlijst mee van de huisarts met het verzoek deze voor de 1e afspraak in te vullen en mee te nemen. Indien u verhinderd bent, verzoeken wij u de afspraak minimaal 24 uur van te voren af te zeggen. Wanneer u 2x niet op een afspraak bent verschenen sluiten we de behandeling af.