Visie en missie

De praktijk aan de Polseweg is gelegen tussen Huissen en Angeren en sinds 1 november 2014 gevestigd in het medisch centrum Polseweg, waarin we nauw samenwerken met andere zorgverleners. 

Wij werken hierbij volgens de richtlijnen van de beroepsgroep. 

Wij bieden een laagdrempelige, persoonlijke en deskundige huisartsgeneeskundige zorg met ruimte voor de context van de patiënt. 

Betrokkenheid, continuïteit en vertrouwen vormen hierbij de basis. 

Er wordt aandacht gegeven aan innovatie op het gebied van inhoudelijke zorg en praktijkvoering. Binnen ons team wordt nauw samengewerkt in een open en eerlijke sfeer. Iedereen is gedreven, flexibel en staat open voor feedback. De praktijk is een lerende organisatie en biedt ruimte aan ontwikkeling van individuele kwaliteiten van medewerkers. Er is een breed pallet aan diagnostische verrichtingen en ingrepen, waarbij een hoge kwaliteit van huisartsgeneeskundige zorg wordt nagestreefd. Kwaliteitsverbetering vind sinds 2007 op gestructureerde wijze plaats door jaarlijks deel te nemen aan de NPA praktijkaccreditering.