Visites

De assistente beoordeeld in samenspraak met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Onderzoek en behandeling is echter vaak beter mogelijk op de praktijk dan in de thuissituatie.

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Wij verzoeken u hiervoor tijdig te bellen (liefst voor 10.00), zodat er rekening mee kan worden gehouden in onze agenda.