Verklaringen en keuringen

Uw eigen huisarts schrijft geen verklaringen en doet geen keuringen, ook niet voor het rijbewijs. 

Het gaat hier vaak om medische vertrouwelijke informatie die niet zomaar aan derden verstrekt dient te worden.

Download het 'weigeringsbriefje' van de KNMG voor uitleg.

Download weigeringsbrief