Over de praktijk

De praktijk is op maandag tot en met vrijdag van 8.00 - 17.00 uur geopend.

Telefonisch of via mijn gezondheid.net kunt u 24 uur per dag herhaalrecepten aanvragen,

Spoedgevallen

Bij verwondingen of spoedeisende klachten belt u ons via 026 325 0908. Kies de 1-toets als het spoed is. Of bel de speciale spoedlijn 026-325 9302

De huisarts en assistente kunnen dan alvast rekening houden met uw komst.

Bel 112 ( ambulance) als het levensbedreigend is!

Telefonisch terugbelspreekuur

Zo nodig kunt u een terugbel afspraak maken bij de assistente. De huisarts belt u dan later die dag, zoveel mogelijk rond een afgesproken tijdstip terug.

Afspraak maken

Kijk eerst op Thuisarts.nl of Moetiknaardedokter.nl

Heeft u al gekeken op Thuisarts.nl of Moet ik naar de dokter? Niet in alle gevallen is een afspraak met de huisarts noodzakelijk.

 Thuisarts.nl Moet ik naar de dokter?

Telefonisch een afspraak maken

U kunt voor het maken van een afspraak de praktijk bellen op elke werkdag tussen 8.00-17.00 uur. 

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden in verband met de planning van het spreekuur en om zo goed mogelijk een inschatting te kunnen maken van de aard en spoedeisendheid van uw klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Meer tijd

Heeft u meerdere klachten te bespreken, of heeft u een uitgebreide klacht, vraag dan alstublieft om een dubbele tijd (20 minuten). Dit is ook nodig als u een gesprek wilt voeren over een persoonlijk onderwerp, zodat we echt de tijd kunnen nemen om goed naar u te luisteren. Komt u met meerdere familieleden op het spreekuur, maak dan voor ieder een aparte afspraak.

Het uitlopen van het spreekuur is voor U en voor ons een vervelend probleem. Soms is uitloop echter niet te vermijden, bv door een spoedgeval. Meestal wordt het uitlopen van het spreekuur echter veroorzaakt omdat de consult-tijd per patiënt langer dan de geplande 10 minuten duurt. Wij vragen u dan ook om deze consult-tijd mede te bewaken.

Dit voorkomt zo ook onnodige uitloop van onze spreekuren.

Niet verschijnen zonder annuleren

Indien u een afspraak niet kunt nakomen verzoeken wij u om deze zo spoedig mogelijk telefonisch te annuleren zodat wij de consult-tijd weer kunnen invullen voor een andere patiënt.

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.De assistente beoordeeld in samenspraak met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.

In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling over het algemeen beter. Het geniet dus ook de voorkeur om naar het spreekuur te komen als het ook maar even mogelijk is.Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Wij verzoeken u hiervoor tijdig te bellen (liefst voor 10.00), zodat er rekening mee kan worden gehouden in onze agenda.

Online afspraak inplannen is op dit moment nog niet mogelijk